คำสั่งให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ทะลุขั้น 1 ตุลาคม 2561) - บุคคล สพป.อด.4
Thursday, July 16, 2020
Quick News:

ผอ.สพป.

director.jpg

Date / Time

 

News by month

Last Seen Menu

คำสั่งให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ทะลุขั้น 1 ตุลาคม 2561)

24 Aug 2018 Comments: 0 Views: 
news20.jpg
admin
Posted by admin

About the Author

admin

0 Comments