คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมสรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ ผอ.รร. สายผู้สอน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) - บุคคล สพป.อด.4
Thursday, September 29, 2022
Quick News:

ผอ.สพป.

director.jpg

Date / Time

 

News by month

Last Seen Menu

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมสรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ ผอ.รร. สายผู้สอน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)

05 Sep 2018 Comments: 259 Views: 
news24.jpg
admin
Posted by admin

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมสรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ ผอ.รร. สายผู้สอน ครั้งที่ 2
(1 ตุลาคม 2561)

1.คำสั่งประเมินฯ ผอ.รร

2.คำสั่งประเมินฯ รอง ผอ. สายผู้สอน

3.แบบนำเสนอผลงาน (กลุ่มเครือข่าย)

4.ปฏิทินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 1 ตุลาคม 2561

Tags: None

About the Author

admin

259 Comments

 • edursiore
  1 week ago
  0 0
  Based on the IDSA guidelines for the clinical assessment, treatment, and prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis HGA and babesiosis and the Centers for Disease Control and Prevention CDC guideline for the diagnosis and management of tickborne rickettsial diseases, Doxicilina La SantГ© is effective and recommended for the treatment of human anaplasmosis also known as HGA and human ehrlichiosis. doxycycline for dogs side effects
 • Atterge
  2 weeks ago
  0 0
  The intent of the study was to determine if Repronex, administered subcutaneously, was as effective and safe as the IM administration of Repronex or Pergonal. tamoxifen dental side effects It has always been his habit to plan ahead, but Luo Jia did running cure erectile dysfunction not expect it to cause such a big backlash.
 • Scourrous
  2 weeks ago
  0 0
  Key Finding Fertility Services No state covers fertility treatments for either women or men. chances of getting pregnant on clomid first month Su Su smiled and continued Will we be friends for life Gu Min said Naturally.
 • RichardEurob
  2 weeks ago
  0 0
  Ampicillin is used to treat many different types of infections caused by bacteria, such as ear infections, bladder infections, pneumonia, gonorrhea, and E. coli or salmonella infection.This is an irreplaceable diuretic which is available to everybody due to its safety, efficiency, and low cost - only $0.25 per pill.
  Special offer - Ampicillin Purchase and Get Discount for all Purchased! - No Prescription Required.
  Safe & Secure Payments. Fast & Free Delivery.
  Two Free Pills (Viagra or Cialis or Levitra) available With Every Order.
 • Unrepsy
  3 weeks ago
  0 0
  Answer There are no side effects of the supplements cialis viagra combo pack