ดาวน์โหลดเอกสาร - บุคคล สพป.อด.4
Wednesday, September 27, 2023
Quick News:

ผอ.สพป.

director.jpg

Date / Time

 

News by month

Last Seen Menu

form3_.jpg

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

form2_.jpg

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศเพิ่มเติม)

แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามประกาศเพิ่มเติม)

form1_.jpg

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐาน