ประชาสัมพันธ์ - บุคคล สพป.อด.4
Tuesday, October 03, 2023
Quick News:

ผอ.สพป.

director.jpg

Date / Time

 

News by month

Last Seen Menu

news13.jpg
แจ้ง พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

แจ้ง พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
กรอกข้อมูลสาขาวิชาที่สอนผ่านระบบ
ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561


คำเตือน : กรอกเฉพาะข้อมูลของตัวเองเท่านั้น

 None
news12.jpg
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2561

โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2561
 None
news11.jpg
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
 None