ประชาสัมพันธ์ - บุคคล สพป.อด.4
Wednesday, September 27, 2023
Quick News:

ผอ.สพป.

director.jpg

Date / Time

 

News by month

Last Seen Menu

news8.jpg
แต่งตั้งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แต่งตั้งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 None
news7.jpg
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 None
news6_.jpg
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพฐ.

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สพฐ

.
 None