ประชาสัมพันธ์ - บุคคล สพป.อด.4
Thursday, November 30, 2023
Quick News:

ผอ.สพป.

director.jpg

Date / Time

 

News by month

Last Seen Menu

news5_.jpg
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

News5
 None
news4_.jpg
ประกาศตำแหน่งว่าง(เพิ่มเติม)สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศตำแหน่งว่าง(เพิ่มเติม)สายงานผู้บริหารสถานศึกษา

News4
 None
news3_.jpg
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

News3
 None