ประชาสัมพันธ์ - บุคคล สพป.อด.4
Thursday, November 30, 2023
Quick News:

ผอ.สพป.

director.jpg

Date / Time

 

News by month

Last Seen Menu

news2_.jpg
แต่งตั้งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แต่งตั้งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แต่งตั้งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
News2
 None
new1_.jpg
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
New1
 None