แต่งตั้งวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

05 Jun 2018 Comments: 34 Views: 
news2_.jpg
admin
Posted by admin

แต่งตั้งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แต่งตั้งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
News2
Tags: None

About the Author

adminThis news item is from บุคคล สพป.อด.4
https://personal.udon4.go.th/news/8.html